Doneer

SKD heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling) status. Dit houdt in dat donaties aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. Zie voor meer informatie (link)fiscaal voordelig schenken/nalaten
Eenmalig Doneren:U kunt eenmalig een bedrag doneren door een bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer. U kunt ook gebruik maken van het volgende betaalverzoek: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=ebuQzfTpamOZJ8kGTHke5joixccQwChd

Periodiek doneren:

U kunt zelf uw zaken via de bank regelen door jaarlijks, per kwartaal of maandelijks een vast bedrag over te maken. Indien u dat voor minimaal 5 jaar vastlegt in een overeenkomst kunt u uw gehele giften aftrekken van uw belastbaar inkomen. 

Voor SKD geven periodieke giften financieel houvast en zekerheid. Daarom geven wij de voorkeur aan een dergelijke manier van schenken.

Rekeningnummer:NL55 INGB 0009 3205 36T.N.V. Stichting Kotha Daari.