SKD & ANBI

Stichting Kotha Daari is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41244465.

De SKD heeft een ANBI status, RSIN nummer 861722097, hetgeen wil zeggen dat uw eventuele gift fiscaal aftrekbaar is.