SKD heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling) status. Dit houdt in dat donaties aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. Zie voor meer informatie fiscaal voordelig schenken/nalaten


Eenmalig Doneren:

U kunt eenmalig een bedrag doneren door een bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer. U kunt ook gebruik maken van de “DONEER HIER” knop hierboven.

Periodiek doneren:

U kunt zelf uw zaken via de bank regelen door jaarlijks, per kwartaal of maandelijks een vast bedrag over te maken. Indien u dat voor minimaal 5 jaar vastlegt in een overeenkomst kunt u uw gehele giften aftrekken van uw belastbaar inkomen. 

Voor SKD geven periodieke giften financieel houvast en zekerheid. Daarom geven wij de voorkeur aan een dergelijke manier van schenken.

Rekeningnummer:
NL55 INGB 0009 3205 36
T.N.V. Stichting Kotha Daari.